כל הפוסטים בהשראה שבועית

העיקר האוירה

כנראה ברוח החופש הגדול יש משהו שהוא במיקוד שלי כבר תקופה. אנחנו יכולות להיות נשות עקרונות. אנחנו צודקות, זה חשוב,